Gespecialiseerd in

Relatie- en communicatietraining

Relatietherapiepraktijk Good-Spirit t Gooi

Individuele therapie

Gestalttherapie is een therapievorm waarin we in het NU werken.
Het is sterk gericht op wat nu in het leven speelt, maar soms kan dat ook ‘oud zeer’ zijn. Ieder mens komt in zijn leven situaties tegen die om een oplossing vragen. Ook kunnen lichamelijke klachten (vermoeidheid, ziekte, rugklachten e.d. ) zonder aanwijsbare redenen het dagelijkse geluk behoorlijk beïnvloeden.
 
Vaak is het moeilijk om je bewust te worden van wat er écht speelt met betrekking tot je relatie, werk, omgeving of zingeving. Oude oplossingen werken niet meer of de gevolgen van een belangrijke beslissing worden als erg zwaar ervaren. 
 
Bij Gestalt is het niet nodig om te veranderen, maar om jezelf te ontdekken.
Problemen zijn niet los te zien van angst en angst ontstaat als de liefde is verdwenen (‘Course of miracles’). Het leven is eigenlijk één grote les in het leren omgaan met angst en liefde.
 
Op het moment, dat je de kunst verstaat van grip hebben op problemen, straalt je leven weer.
 
Spiegelmethode
Ik maak gebruik van de spiegelmethode,
door te spiegelen wordt erg snel zichtbaar hoe je op dit moment functioneert. Je wordt niet alleen uitgenodigd om te gaan onderzoeken hoe je vastloopt, maar ook om te kijken waar je mogelijkheden liggen.
 
Innerlijke drijfveren en talenten
Talenten kunnen meer duidelijk maken over de doelen die je eigenlijk zou willen stellen in het leven. Een belangrijk onderdeel in de therapie is dan ook, dat je je innerlijke drijfveren leert kennen.
 
Wat gebeurt er tijdens de zitting
In de zitting kijken we naar wat er op dit moment in je leven speelt; thuis of op het werk, maar ook heel concreet tijdens het gesprek.
Ik geef weer, wat ik zie en ervaar, als je je ‘verhaal’ doet.
Ik ben enerzijds de spiegel van jou en anderzijds ook vaak de spiegel van de maatschappij. Ik ben er in getraind om mij bewust te zijn, van wat je laat zien en wat dat met je doet.
 
Het probleem, hoe ingrijpend ook, wordt vaak tijdens de begeleiding gezien als een middel om aan de persoonlijke ontwikkeling te werken.
Het verleden, is niet te veranderen, maar de manier van kijken naar dat verleden wel.
 
Voor wie is Gestalttherapie onder anderen geschikt?
Als je:
- problemen hebt waar jezelf niet meer uitkomt.
- wilt leren omgaan met ziekte of verdriet
- incest problematiek hebt
- meer kwaliteit of intimiteit in je leven wilt
- je met autisme om wil leren gaan
- je met hoogsensitiviteit om wil leren gaan
- moet kiezen en niet kan
- tegen je zin alleen bent
- depressief of neerslachtig bent 
- twijfelt aan je relatie
- onderzoeken wilt wat je kwaliteiten en passies zijn
 
Gestalttherapie is een kortdurende therapie vorm.
De duur van een therapie verschilt en is afhankelijk van de aard van de problematiek, wensen en mogelijkheden. Na een kennismakingsgesprek wordt er besloten al of niet met elkaar verder gaan. Gemiddelt 5 tot 7 consulten.
 
 

Bel ons voor meer informatie 06-34838105