Gespecialiseerd in

Relatie- en communicatietraining

Relatietherapiepraktijk Good-Spirit t Gooi

Burnout programma

Burnoutprogramma van Good-Spirit ‘t Gooi

 1. Weer logisch kunnen nadenken
  Je wordt getest of je burnout hebt. Daarna wordt nagegaan in hoeverre de typische ‘burnout’ verschijnselen bij jou aanwezig zijn. Je krijgt inzicht door onder anderen te schrijven over je burnout. Geïnventariseerd wordt wat stressgevende situaties en factoren zijn, welke factoren in je leven je nog energie geven en welke je vroeger energie gaven. De verschillende (probleem)gebieden die je energie kosten én geven, worden met je op een rij gezet en er worden prioriteiten gesteld.
  Met opdrachten, bijvoorbeeld 360 graden feedback, krijg je inzicht hoe anderen je ervaren en je krijgt inzicht in je kwaliteiten en talenten. Dit verhoogt je zelfvertrouwen.

  Verder wordt de invloed van werk op privé én van privé op werk in beeld gebracht. Nagegaan wordt hoe je tot een goede, energiegevende weekplanning kunt komen. Ontspanning wordt geïntroduceerd.

 

 1. In kaart brengen hoe je functioneert in diverse omstandigheden
  Energievreters en spanningsbronnen worden diepgaand geïnventariseerd en aangepakt. Er wordt nagegaan hoe je omgaat met allerlei situaties (‘copingstijl’). En hoe je eventueel anders met dingen om kunt gaan. De begeleiding is erop gericht om het in de praktijk te brengen, d.m.v. oefeningen tijdens de therapie.
  Overtuigingen kunnen zwaar meespelen in het al of niet aangaan van situaties en contacten. In deze fase worden reële en irreële gedachten in de praktijk geoefend, waardoor ervaren wordt hoe een andere denkwijze je leven kan verruimen.
  Inzicht wordt verkregen door werkactiviteiten te analyseren op persoon, werkinhoud en werkomgeving. De meest gangbare mismatches worden nagegaan, om te kijken wat wel of niet van toepassing is. Persoonlijkheids kenmerken kunnen een grote rol spelen, hooggevoeligheid, stressgevoelig, autismespectrum, overtuigingen, persoonlijke ervaringen. Ook wordt per gebied nagegaan wat er wel of niet aan te doen valt. Veel burnout hangt ook samen met belangen tegenstellingen. Alle eventuele  belangen tegenstellingen in je leven worden nagegaan, ook de tegenstellingen tussen jou en je omgeving (waaronder mogelijk collega's, baas en partner). Ook wordt nagegaan wat of wie de 'steungevers' in je leven zijn en bij wie je energie verspeelt.  

 1. Gewenste houding voor de toekomst.
  In deze fase wordt de balans opgemaakt van je (nieuwe) gedrag en creëren van situaties zoals je dat wenst. We inventariseren welke opvattingen werken voor jou en welke niet. De veranderde opvattingen kunnen leiden tot verminderde burnout. Energievreters worden aangepakt, maar ook de energiegevers, je levenshouding en je werk en privé houding. Aan de hand van de lijsten in de voorgaande sessies wordt vastgesteld, wie verder benaderd moet worden en wat moet veranderen om je uit je burn-out te houden.
  Ook wordt in deze laatste fase alles bij elkaar opgeteld, worden de belangrijkste doelen opgeschreven evenals de dingen die de werkgever zou moeten veranderen. Je wordt zekerder van jezelf met de nieuwe inzichten en gaat samen met de begeleider concrete vragen formuleren om de veranderingen die buiten jezelf staan te verwezenlijken

Ook als je worstelt met vraagstukken die te maken hebben met hoe je leiding geeft, hoe je om wilt gaan met stressvolle situaties of je je afvraagt of een verandering van werkplek waarin uw kwaliteiten en passie je meer energie geeft, is een intake gesprek altijd zinvol.

Bel ons voor meer informatie 06-34838105